جدول: نژاد غالب پشم گوسفندان بومی ایران

جدول: نژاد غالب پشم گوسفندان بومی ایران

ردیفاستاننژاد غالب( خالص و آمیخته )1آذربایجان شرقیمغانی- قزل - ماکوئی2آذربایجان غربیماکوئی -قزل - هرکی3اردبیلمغانی4اصفهاننائینی و لری بختیاری5ایلامکردی - عربی6بوشهرعربی7تهرانفشندی - زندی8چهارمحال بختیاریلری بختیاری9خراسانبلوچی ،قره گل ،کردی خراسان10خوزستانعربی11زنجانافشاری12سمنانسنگسری13سیستان و بلوچستانبلوچی14فارسکبوده شیراز-قشقائی15قزوینشال - فشندی16قمکلکوئی - زندی17کردستانکردی18کرمانکرمانی19کرمانشاهسنجابی - کردی20کهکیلویه و بویر احمدلری بختیاری- بهمیی-قشقائی21گلستاندالاق - زل22گیلانطالشی23لرستانلری24مازندرانزل25مرکزیفراهانی -زندی-کلکوئی26هرمزگانکرمانی27همدانمهربان- افشاری- لری28یزدافشاری
/ 0 نظر / 12 بازدید