قیمت پایه صادراتی جدید انواع فرش دستباف اعلام شد

قیمت پایه صادراتی جدید انواع فرش دستباف اعلام شد

 منبع:مرکز ملی فرش ایران

www.incc.ir

 
کمیته قیمت گذاری کالاهای صادراتی در آخرین نشست خود در تاریخ 20 بهمن ماه سال جاری، قیمت پایه صادراتی انواع فرش دستباف را مورد بازنگری قرار داد و با لغو مصوبه 1201/86/ک/ف مورخ 12/4/86 ، قیمتهای جدید را به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد.
بنا بر اعلام معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، قیمتهای پایه صادراتی فرش دستباف به شرح زیر است:
1ـ قیمت پایه صادراتی فرش افشار سیرجان از قرار هر مترمربع 50 دلار
2ـ قیمت پایه صادراتی فرش بختیار و یلمه از قرار هر مترمربع 130 دلار
3ـ قیمت پایه صادراتی فرش آذربایجان‌ تجاری (تبریز، طباطبایی، تجارتی، قرجه، اهر، مهروان، گروان، بخشایش، کناره آذربایجان، اردبیل و مشکین ابریشم، اردبیل و مشکین پشمی) از قرار هر مترمربع 70 دلار
4ـ قیمت پایه صادراتی فرش افشار شهر بابک از قرار هر مترمربع 100 دلار
5ـ قیمت پایه صادراتی فرش بلوچ تجاری از قرار هر مترمربع 50 دلار
6ـ قیمت پایه صادراتی فرش ترکمن تمام ابریشم از قرار هر مترمربع 500 دلار
7ـ قیمت پایه صادراتی فرش جوشقان، میمه و خسروآباد از قرار هر مترمربع 80 دلار
8ـ قیمت پایه صادراتی فرش ساروق، جوزان و ملایر از قرار هر مترمربع 160 دلار
 9ـ قیمت پایه صادراتی فرش سنندج و قلتق، سنقر و کلیایی از قرار هر مترمربع 120 دلار
10ـ قیمت پایه صادراتی فرش کرمان 60 جفت (30 رج) از قرار هر مترمربع 60 دلار
11ـ قیمت پایه صادراتی فرش کرمان 70 تا 80 جفت (35 تا 40 رج) از قرار هر مترمربع 170 دلار
12ـ قیمت پایه صادراتی فرش نائین نه لا از قرار هر مترمربع 130 دلار
13ـ قیمت پایه صادراتی فرش محلات و گلپایگان از قرار هر مترمربع 120 دلار
14ـ قیمت پایه صادراتی فرش آستان قدس از قرار هر مترمربع 350 دلار
15ـ قیمت پایه صادراتی فرش اصفهان و صابر از قرار هر مترمربع 700 دلار
16ـ قیمت پایه صادراتی فرش تمام ابریشم (تبریز، قم و کاشان) از قرار هرمتر مربع 1250 دلار
17ـ قیمت پایه صادراتی فرش تبریز 60 رج به بالا از قرار هر مترمربع 1250 دلار
18ـ قیمت پایه صادراتی فرش قم و ایلام چله ابریشم و زابل از قرار هر مترمربع 500 دلار
19ـ قیمت پایه صادراتی فرش کردی قوچان از قرار هر مترمربع 80 دلار
20ـ قیمت پایه صادراتی فرش نائین 4 و 6 لا از قرار هر مترمربع 700 دلار
21ـ قیمت پایه صادراتی فرش نجف‌آباد، آران، اردکان، زواره و یزد پشم از قرار هر مترمربع 70 دلار
22ـ قیمت پایه صادراتی فرش ورامین از قرار هر مترمربع 150 دلار
23ـ قیمت پایه صادراتی فرش بته‌میر، محل، ویس و مشک‌آباد از قرار هر مترمربع 60 دلار
24ـ قیمت پایه صادراتی فرش بیجار، بیدگنه و زنجان نقش بیجار از قرار هر مترمربع 250 دلار
25ـ قیمت پایه صادراتی فرش خراسان (مود و کاشمر) از قرار هر مترمربع 120 دلار
26ـ قیمت پایه صادراتی فرش تبریز و سراب و طباطبایی 40 رج از قرار هر مترمربع 250 دلار
27ـ قیمت پایه صادراتی فرش خراسان تجاری (مشهد و طرح نائین 12 لا و سایر) از قرار هر مترمربع 50 دلار
28ـ قیمت پایه صادراتی فرش فرش راور و کرمان بیش از 80 جفت از قرار هر مترمربع 250 دلار
29ـ قیمت پایه صادراتی فرش شیراز تجاری، شیراز ترکی از قرار هر مترمربع 50 دلار
30ـ قیمت پایه صادراتی فرش شیراز کشکولی از قرار هر مترمربع 200 دلار
31ـ قیمت پایه صادراتی فرش کلاردشت از قرار هر مترمربع 60 دلار
32ـ قیمت پایه صادراتی فرش موسی‌آباد ترکمن و قارچین از قرار هر مترمربع 50 دلار
33ـ قیمت پایه صادراتی فرش همدان تجاری از قرار هر مترمربع 75 دلار
34ـ قیمت پایه صادراتی فرش گبه از قرار هر مترمربع 250 دلار
35ـ قیمت پایه صادراتی فرش تبریز و سراب 50 رج از قرار هر مترمربع 500 دلار
36ـ قیمت پایه صادراتی فرش سنندج چله ابریشم از قرار هر مترمربع 300 دلار
37ـ قیمت پایه صادراتی فرش گبه ریزبافت (30 رج به بالا) از قرار هر مترمربع 150 دلار
38ـ قیمت پایه صادراتی فرش هریس از قرار هر مترمربع 130 دلار
39ـ قیمت پایه صادراتی فرش آباده از قرار هر مترمربع 110 دلار
40ـ قیمت پایه صادراتی فرش تبریز و سراب 30 رج از قرار هر مترمربع 110 دلار
41ـ قیمت پایه صادراتی فرش شهر بافت همدان از قرار هر مترمربع 150 دلار
42ـ قیمت پایه صادراتی فرش کاشان و اردکان کرک از قرار هر مترمربع 160 دلار
43ـ قیمت پایه صادراتی فرش قم و قمشه از قرار هر مترمربع 250 دلار
44ـ قیمت پایه صادراتی فرش نیم‌ بافت (فرش و گلیم) از قرار هر مترمربع 150 دلار

گفتنی است قیمت گذاری و ارزیابی فرشهای صادراتی هنری و کهنه و سایر اقلامی که در این مصوبه پیش بینی نشده است بر عهده گمرک خواهد بود.

خلاصه خبر:

 

منبع: www.incc.ir

روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران

/ 0 نظر / 161 بازدید